Chào mừng đến với Kiến trúc Lê

giới thiệu chung

Chúng tôi quan tâm đến từng cá nhận trong công ty về vấn đề sức khỏe, hoàn cảnh... Để có những hàng động thiết thực cho từng cá nhân, giúp mọi người có thể yên tâm hơn và dành tam trí để hoàn thành công việc một cách tốt nhât.

Xem chi tiết
Tại sao chọn Kiến trúc lê và cộng sự

Nỗ lực nghiên cứu những tập quán, thói quen sinh hoạt của người dân Việt Nam trong cuộc sống tại các đô thị, Kiến trúc Việt đã cho ra đời một phương pháp tiếp cận chuẩn mực, khoa học để giải quyết hết những mối lo ngại của bạn khi về nhà mới. Kiến trúc Việt đã cho ra đời một phương pháp tiếp cận chuẩn mực. Nỗ lực nghiên cứu những tập quán, thói quen sinh hoạt của người dân Việt Nam trong cuộc sống tại các đô thị, Kiến trúc Việt đã cho ra đời một phương pháp tiếp cận chuẩn mực, khoa học để giải quyết hết những mối lo ngại của bạn khi về nhà mới. Kiến trúc Việt đã cho ra đời một phương pháp tiếp cận chuẩn mực.

Xem chi tiết
Bộ máy quản lý

Hội đồng quản trị: Bao gồm 5 thành viên. Đó là cấp quản lý cao nhất, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Xem chi tiết
Bản đồ